Instytut Chemii Fizycznej

Szeroko pojęta działalność naukowa oraz edukacyjna, prowadzona przez Instytut Chemii Fizycznej, wiąże się przede wszystkim z zagadnieniami chemicznymi. Instytut Chemii Fizycznej zatrudnia ponad 200 doskonałych naukowców, kształci młodzież i zajmuje się badaniami, które w wielu przypadkach owocowały pojawieniem się zupełnie nowych technologii. IChF PAN prowadzi nie tylko badania w ramach swojej działalności statutowej, o których więcej można dowiedzieć się na stronie internetowej http://laboratoria.net/aktualnosci/5378.html. To również szeroko zakrojona współpraca z przedsiębiorcami, realizacja projektów w ramach budżetu Unii Europejskiej oraz prace pomiarowe i patentowe. Szkoły Instytutu Chemii Fizycznej cieszą się w Polsce doskonałą renomą, każdego roku przygotowując do pracy naukowej wielu młodych ludzi.


Warszawski Instytut Chemii Fizycznej
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa